halvin sähkösopimus

Pörssisähkön käyttö kotona ja toimistossa

Pörssisähkö, jossa sähkön hinta määräytyy tunneittain Nord Pool -sähköpörssin mukaan, tarjoaa sekä kotitalouksille että yrityksille mahdollisuuden hyödyntää sähkömarkkinoiden hinnanvaihteluita. Käyttäjät voivat näin ollen saavuttaa säästöjä aikoina, jolloin sähkön hinta on alhaalla. Vastaavasti, hintapiikit kylmien tai kuivien kausien aikana voivat johtaa korkeisiin sähkölaskuihin, mikä tekee pörssisähkön käytöstä epävakaisen vaihtoehdon. Aktiivinen seuranta ja joustava budjetointi ovat tarpeen, …

Lue lisää

Vihreä siirtymä ja politiikka

Suomi on tunnustettu maailmanlaajuisesti vihreän siirtymän edelläkävijänä. Maan rikas luonto, teknologinen osaaminen ja poliittinen sitoutuminen kestävän kehityksen tavoitteisiin ovat luoneet vankan pohjan tälle siirtymälle. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten vihreä siirtymä ja politiikka limittyvät Suomessa. Ilmastonmuutoksen torjunta Suomi on sitoutunut torjumaan ilmastonmuutosta ja pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Tämä tavoite on yksi maailman kunnianhimoisimmista ja edellyttää …

Lue lisää

Suomen ja Viron yhteinen vetylaaksohanke käynnistyy

BalticSeaH2-projektissa luodaan Itämeren alueelle laaja, rajojen yli ulottuva vetylaakso, jonka keskus asettuu Etelä-Suomen ja Viron alueelle.  BalticSeaH2 rakentaa ensimmäisen merkittävän, valtioiden rajat ylittävän vetylaakson Eurooppaan. Tavoitteena on luoda Itämeren alueelle integroitu vetytalous, joka mahdollistaa eri teollisuudenalojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja alueen energiaomavaraisuuden. Mukana on 40 kumppania yhdeksästä Itämeren alueen maasta. Paikallisten keskusten yhdistäminen laajemmaksi laaksoksi tukee …

Lue lisää

green hydro

Plug Power Inc – minkälainen tämä Suomeen aikova yritys on

Plug Power Inc. on yhdysvaltalainen yritys, joka on erikoistunut vedyn ja polttokennojen teknologiaan. Se perustettiin vuonna 1997 ja sen pääkonttori sijaitsee Lathamissa, New Yorkissa. Plug suunnittelee kehittävänsä kolme vihreän vetytuotannon laitosta Suomessa eurooppalaisille markkinoille, tehdessään yhteistyötä useiden rahoitus- ja teollisuuskumppaneiden kanssa. Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG), joka on johtava avaimet käteen -vetyratkaisujen tarjoaja maailmanlaajuiselle vihreän …

Lue lisää

Gasgrid Finland ja Plug Power Inc. allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan vetyinfrastruktuurin kehittämisestä Suomessa

Yhdysvaltalainen Plug Power Inc. kertoi tiedotustilaisuudessaan tiistaina 30.5.2023 miljardiluokan vetyinvestoinneista Suomeen. Yhtiö ilmoitti aikovansa rakentaa kolme vetylaitosta eri paikkakunnille Suomessa. Tilaisuuden yhteydessä julkistettiin myös Gasgrid Finlandin kanssa allekirjoitettu yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding) vetylaitoshankkeiden ja siirtoinfrastruktuurin kehittämisestä yhteistyössä.   Yhtiöiden välinen yhteistyö on jälleen yksi edistysaskel kansallisen vetyverkon kehityksessä, jossa Gasgrid Finlandilla on keskeinen rooli. Suomen …

Lue lisää

Vihreät investoinnit nousemassa yli 85 miljardiin euroon

Suomessa on suunnitteilla vähäpäästöisiä investointeja nyt jo yli 85 miljardin euron arvosta. Teollisuuden hankkeiden ja työpaikkojen realisoituminen edellyttää, että alkavan hallituskauden aikana saadaan liikkeelle massiivinen lisäys puhtaan sähkön tuotantoon. Avainasemassa on päästötön sähköntuotanto, kuten maa- ja merituulivoima sekä aurinkoenergia, vetoavat Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Energiateollisuus, Kemianteollisuus ja Teknologiateollisuus. EK ylläpitää maaliskuussa avatussa dataikkunassa koontitietoja Suomessa suunnitteilla …

Lue lisää

Fingridin ja Gasgrid Finlandin yhteishankkeen skenaariotyö valmistunut – Suomesta merkittävä puhtaan vetykaasun ja vedyn jatkojalosteiden tuottaja

Fingrid ja Gasgrid Finland selvittävät yhteishankkeessaan vetytalouden mahdollisuuksia ja vaikutuksia Suomen energiajärjestelmään. Yhteishankkeen skenaariot ovat valmistuneet ja niiden mukaan vedyn tuotannosta tulee suurin sähkön käyttökohde ja tuulivoimasta suurin sähkön tuotantomuoto. Skenaarioissa tutkitaan vedyn tuotannon ja kulutuksen vaihtoehtoisia kehityspolkuja sekä energiansiirron roolia kehityspolkujen mahdollistajana. Suomen kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgridin ja sähkön kantaverkkoyhtiö Fingridin keväällä 2021 alkaneessa yhteistyöhankkeessa on …

Lue lisää

Vetytalous tulee – VAMK ja Turun AMK kouluttavat vetyteknologian osaajia

Vedystä kaavaillaan energia- ja kestävyyskriisin ratkaisijaa ja Suomessakin on alettu panostamaan vetyinvestointeihin enenevissä määrin. Energiantuotannon rakennemuutos kohti päästöttömiä energiaratkaisuja luo kysyntää vetytalouteen liittyvälle koulutukselle. Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulujen yhdessä verkossa järjestämä maksuton Vedyntuotanto ja vetytalouden arvoketjut – koulutus vastaa osaltaan näihin osaamistarpeisiin. Helmikuussa Suomen hallitus hyväksyi periaatepäätöksen vedystä. Periaatepäätöksen mukaan Suomella on edellytykset tuottaa vähintään …

Lue lisää

Ranskalainen Lhyfe kiihdyttämään vihreän vedyn kasvua

Nantes (Ranska) ja Helsinki, 21.3.2023, klo 8.30 – Lhyfe (EURONEXT: LHYFE), yksi maailman edelläkävijöistä vihreän ja uusiutuvan vedyn tuotannossa, joka vähentää teollisuuden ja liikkumisen hiilidioksidipäästöjä, ilmoittaa hankkineensa 49 %:n osuuden suomalaisesta Flexens-yhtiöstä, joka on vihreän vedyn- ja Power-to-X -hankkeiden projektikehitysyhtiö. Tämä on Lhyfen ensimmäinen investointi toiseen yritykseen, joka osoittaa sen halun laajentua nopeasti maissa, joissa …

Lue lisää

Vaala tähtää uusiutuvan energiantuotannon ykköseksi

Vaalassa on tuotettu jo vuosikymmeniä vesivoimaa, joka on uusiutuva energialähde. Tuulivoimatuotannon edistäminen on jatkanut samaa uusiutuvan energiatuotannon kehitystä. Vaalaan on suunniteltu myös biokaasun valmistusta ja jalostusta. Viime vuonna kunnassa tehtiin biokaasuselvitys. Seuraavaksi selvitetään vihreän vedyn käyttömahdollisuuksia ja aurinkoenergian tuotantomahdollisuuksia Vaalassa sekä niiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Selvitykset toteutetaan siten, että niitä voidaan hyödyntää kaavoitukseen ja energiantuotannon rakentamiseen …

Lue lisää