Hitachi Energy toimittaa pääsähköjärjestelmän Suomen ensimmäiseen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitokseen Harjavallassa

Edelläkävijähanke tukee Suomen ilmastotavoitteita, energian riittävyyttä, toimitusvarmuutta ja kohtuuhintaisuutta, jotka ovat ratkaisevia Suomen kilpailukyvylle.

Harjavallan laitos valmistuu vuonna 2024. Harjavaltaan rakentuu 20 MW:n suuruinen elektrolyysilaitteisto, joka tuottaa vihreää vetyä uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä. P2X Solutionsin tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2031 mennessä yhteensä 1 GW:n elektrolyysikapasiteetti.

Hitachi Energy ja P2X Solutions ovat allekirjoittaneet sopimuksen Harjavaltaan rakennettavan 20 megawatin (MW) vihreän vedyn tuotantolaitoksen pääsähköjärjestelmästä. Sopimus sisältää 25 MVA:n päämuuntajan, verkkoliitynnän, sähkön laadun optimointijärjestelmät sekä sähköjärjestelmän ohjaus- ja suojausjärjestelmät.

Nyt solmitun sopimuksen taustalla on yhtiöiden keväällä 2021 allekirjoittama aiesopimus sekä Hitachi Energyn kesällä 2022 toteuttama verkkomallinnus. Verkkomallinnuksessa selvitettiin sähköjärjestelmän kompensoinnin tarpeet, jotta verkkovaatimukset voidaan täyttää ja sähkön laatu optimoida. Näin varmistetaan laitoksen sähköjärjestelmäkokonaisuuden toimivuus. Harjavallan vedyntuotantolaitos käyttää paljon suuritehoista tehoelektroniikkaa, mikä aiheuttaa verkkoon taajuushaasteita, ylijännitettä, jännitekuoppia, harmonisia yliaaltoja ja loistehoa. Kaikki tämä heikentää sähkön laatua. Uusiutuvan energiantuotannon kasvun myötä sähköverkon inertian määrä laskee ja tehoelektroniikan lisääntyy, minkä seurauksena verkkomallinnusten kysyntä ja tarve ovat vahvassa kasvussa.

”P2X:n vihreän vedyn tuotantolaitos on historiallinen ja ainutlaatuinen edelläkävijähanke ja merkittävä askel kohti vihreämpää energiatulevaisuutta. Se tukee Suomen ilmastotavoitteita ja myös energian riittävyyttä, toimitusvarmuutta ja kohtuuhintaisuutta, jotka ovat Suomen elinkeinoelämälle, kilpailukyvylle ja elintasollemme ratkaisevan tärkeitä. Sähkö on vihreän vedyn valmistuksessa keskeinen tuotannontekijä ja korkean hyötysuhteen sähköistysratkaisulla suuri merkitys laitoksen kilpailukyvylle. Olemme ylpeitä siitä, että sähköteknologisella osaamisellamme saamme olla mukana tässä merkittävässä edelläkävijähankkeessa edistämässä puhtaampaa sähköistä energiatulevaisuutta. Suomalaisella osaamisella on meneillään olevassa ja kiihtyvässä energiamurroksessa valtavat mahdollisuudet ja todellinen näytön paikka”, toimitusjohtaja Matti Vaattovaara Hitachi Energy Finlandista sanoo.

”Olemme tyytyväisiä jatkaessamme yhteistyötä Hitachi Energyn kanssa sähköjärjestelmän toimituksen myötä. Meille on tärkeää tehdä yhteistyötä osaavien kumppanien kanssa, jotta vetyhankkeemme etenevät mahdollisimman luotettavasti menestykselliseen vihreän vedyn tuotantoon”, toteaa P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit.

Harjavallan vetylaitos liitetään Lammaisten Energian verkkoon. Hitachi Energy toimittaa energiayhtiö Lammaisten Energialle 110 kV:n kytkinlaitoksen, joka syöttää sähköä Harjavallan vedyntuotantolaitokseen.

Vihreän vedyn tuottajan ja power-to-x-teknologian edelläkävijäyhtiö P2X Solutionsin Harjavallan tuotantolaitos tulee tuottamaan uusiutuvalla energialla tuotettua vihreää vetyä sekä synteettistä metaania. Kyse on Suomen ensimmäisestä teollisen mittakaavan vedyntuotantolaitoksesta. Tuotanto Harjavallassa käynnistyy vuonna 2024.

Vastaa