gold hydrogen

Valkoinen vety: mistä on kyse

Valkoinen vety on termi, jota käytetään kuvaamaan vetyä, joka tuotetaan uusiutuvista energialähteistä kuten aurinko- tai tuulivoimasta. Tämä erottaa sen muista vetytyypeistä, kuten harmaasta tai sinisestä vedystä, jotka tuotetaan fossiilisista polttoaineista. Valkoisen vedyn tuotantoprosessissa käytetään elektrolyysiä, jossa vesi hajotetaan vedyksi ja hapeksi sähkön avulla. Valkoisen vedyn tuotannossa käytetty sähkö on peräisin uusiutuvista lähteistä, mikä tekee siitä …

Lue lisää