Vetyteknologialla kohti ympäristöystävällisempää tulevaisuutta

Useimmat tuntevat Schaefflerin yrityksenä, joka valmistaa laakereita sekä muita komponentteja ja järjestelmiä ajoneuvo- ja muulle teollisuudelle, mutta harvat tietävät, että yritys toimii aktiivisesti myös vetyteknologian parissa. Schaefflerin teknologiaa käytetään paitsi vedyn tuottamiseen elektrolyysin avulla, myös vedyn muuntamiseen sähköenergiaksi. Vety on Schaefflerille myös raaka-aine, jonka avulla yhtiö voi tuottaa puhdasta energiaa omiin tuotantoprosesseihinsa. Lisäksi Schaeffler sijoittaa yrityksiin ja rahastoihin, jotka edistävät vihreän vetyekosysteemin kasvua.

Vetyteknologia on merkittävässä osassa Schaefflerin Tiekartta 2025 ‑strategiakehyksessä. Ajoneuvo- ja muun teollisuuden toimittajana Schaeffler näkee tällä sektorilla suuria kasvumahdollisuuksia. Yrityksen toiminta kattaa useita vetyenergiaketjun osia. Schaeffler kehittää esimerkiksi bipolaarisia levyjä kennoihin, joita käytetään vedyn erottamiseen hapesta elektrolyyttisessä prosessissa. Lisäksi yritys valmistaa bipolaarisia levyjä polttokennoihin, joissa vety muunnetaan sähköksi eri tarkoituksiin, esimerkiksi ajoneuvokäyttöön. Vetyteollisuuden, myös Schaefflerin, tavoitteena on valmistaa tällaisia komponentteja ja järjestelmiä teollisessa mittakaavassa. Siten pystytään alentamaan kustannuksia ja tekemään vedystä kilpailukykyinen energialähde.

Vedyn käyttö polttoaineena

Kun vety on valmistettu, kuljetettu ja varastoitu, sen käyttömahdollisuudet ovat periaatteessa rajattomat: sitä voidaan käyttää lähes kaikenlaisissa ajoneuvoissa tai kuljetusvälineissä, mutta myös useimmilla teollisuudenaloilla. Jotta vedyn tuotanto saadaan teollisen valmistuksen edellyttämälle tasolle, Schaeffler ja muut yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa kennojen ja komponenttien tuotannon teollistamiseksi.

Tarkastellaan vaikka käyttöä liikenteessä ja otetaan esimerkiksi vetyajoneuvo – henkilöauto, kuorma-auto tai bussi. Loppujen lopuksi näissä on kyse on eräänlaisista sähköajoneuvoista: polttokennoilla nämä ajoneuvot pystyvät tuottamaan vedystä sähköenergiaa, jota hyödynnetään ajoneuvojen käyttövoimana. Mitkä sitten ovat vetyajoneuvon hyödyt perinteiseen sähköautoon verrattuna? Suuria akkuja ei tarvita, latausaika on paljon nopeampi ja ajoneuvon autonomia on huomattavasti suurempi. Lisäksi pakoputken päästä tuleva lopputuote on puhdasta vettä.

Nykyään Schaeffler valmistaa e-akseleita ja muita sähköajoneuvojen järjestelmiä ja komponentteja. Yritys on myös aloittamassa bipolaarilevyjen valmistuksen ajoneuvoissa käytettäviin polttokennoihin. Tätä varten Schaeffler perusti vuonna 2022 Innoplate-yhteisyrityksen ranskalaisen vetyä tuottavan Symbion kanssa. Symbion taustalla ovat ranskalaisyhtiöt Michelin ja Faurecia. Innoplaten ensimmäinen tehdas sijaitsee Haguenaussa Ranskassa, ja sen tavoitteena on tuottaa 50 miljoonaa bipolaarilevyä ja työllistää yli 120 henkilöä vuoteen 2030 mennessä. Ensimmäinen asiakas on suuri maailmanlaajuinen ajoneuvovalmistaja.

Hiljattain Schaeffler solmi myös sopimuksen vihreän vedyn tuotannosta ja ostosta ranskalaisen vedyntuottajan Lhyfen kanssa. Lhyfe valmistaa ja toimittaa vihreää vetyä liikenne- ja teollisuuskäyttöön. Sen tuotantolaitokset mahdollistavat vihreän vedyn alueellisen ja paikallisen valmistuksen teollisessa mittakaavassa. Lhyfe aikoo rakentaa Schaefflerin Herzogenaurachissa Saksassa sijaitsevalle tehdasalueelle oman noin 15 megawatin elektrolyysilaitoksen.

Vihreä vety energialähteenä vähentää hiilipäästöjä

Schaeffler näkee vihreän vedyn energialähteenä, jonka avulla on mahdollista vähentää hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2021 Schaeffler allekirjoitti sopimuksen ruotsalaisen startup-yrityksen H2 Green Steelin kanssa; sopimuksen mukaan Schaeffler ostaa vuosittain 100 000 tonnia vedyn avulla valmistettua lähes hiilidioksidivapaata terästä vuodesta 2025 alkaen. Sopimuksen myötä Schaeffler on tämän innovatiivisen startupin ensimmäinen globaalilla tasolla toimiva asiakas. Sopimus on pitkäaikainen ja koskee nauhateräksen toimituksia. Ruotsissa valmistettu teräs vähentää Schaefflerin hiilidioksidipäästöjä jopa 200 000 tonnia vuodessa. Sopimus on ensimmäinen merkittävä askel kohti Schaefflerin toimitusketjun hiilineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä.

”Vety on Schaefflerille tärkeä teknologia ja kasvuala. Tätä taustaa vasten edellä mainitut kumppanuudet ovat erittäin tärkeitä askelia kestävän kehityksen edistämiseksi”, toteaa Schaeffler Nordics & Balticsin toimitusjohtaja Erik Askensjö.

(1) Norden satsar på vätgas med gemensamma krafter | ENERGInyheter.se

(2)Ny nationell satsning på vätgas | (energiforsk.se)

Vastaa