Sweco laatii perussuunnittelun Helenin Vuosaareen kaavaillulle 3H2 – Helsinki Hydrogen Hubille

Sweco vastaa perussuunnittelusta Helenin Vuosaareen suunniteltua 3H2 – Helsinki Hydrogen Hubia varten. Tämä pilottiprojekti keskittyy vedyntuotantoon ja sen avulla Helen pyrkii hankkimaan tarvittavia taitoja ja oppia laajamittaisen Power-to-X-tuotannon vaatimuksiin. Mikäli hanke toteutuu, se voi vähentää hiilidioksidipäästöjä liikenteessä ja kaukolämmön tuotannossa jopa 70 000 tonnia laitoksen 20 vuoden elinkaaren aikana. 3H2 – Helsinki Hydrogen Hub on …

Lue lisää

Neste mukana luomassa EU:n vihreän vedyn arvoketjua – Porvoon jalostamon vetyhankkeille Euroopan komissiolta IPCEI-status

Neste on saanut ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä Euroopan komission hyväksymän IPCEI-statuksen (Important Project of Common European Interest; Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke), joka mahdollistaa kansallisen julkisen rahoituksen Nesteen Porvoon jalostamon puhtaan vedyn hankkeille. Komission hyväksyntä on osa EU:n ensimmäistä vety-IPCEI-hankkeiden aaltoa, jonka tavoitteena on kehittää ja kiihdyttää puhtaan vedyn tuotantoa ja käyttöä Euroopassa. Euroopan komissio …

Lue lisää