Koppö Energia Oy:n vihreän vedyn tuotantolaitos ja metanointiyksikkö etenee Kristiinankaupungissa

Koppö Energia Oy, CPC Finland Oy:n ja Prime Green Energy Infrastructure Fundin yhteisyritys, on saavuttanut merkittävän virstanpylvään Kristiinankaupungin vihreän vedyn tuotantolaitoksen ja metanointiyksikön kehityksessä, myöntämällä Front-End Engineering Design, eli FEED-suunnittelusopimukset ANDRITZ:ille, MAN:ille ja Wärtsilälle sekä tekniselle neuvonantajalle Rambollille. 

Kristiinankaupunkiin rakennettava laitos on johtava kestävän energiasiirtymän projekti Suomessa. Kapasiteetiltaan 200 MW:n tuotantolaitoksessa muunnetaan vihreää sähköä vedyksi ja kestäväksi nestemäiseksi synteettiseksi metaaniksi täysin päästöttömästi uusiutuvilla energialähteillä. 

FEED-sopimukset myönnettiin huolellisen valintaprosessin jälkeen seuraaville alkuperäislaitevalmistajille (OEM): ANDRITZ suunnittelee koko vetylaitoksen, joka pitää sisällään myös HydrogenPron toimittaman elektrolyysilaitteiston; MAN suunnittelee DWE-reaktoritekniikkaan perustuvan metanointilaitoksen ja Wärtsilä synteettisen metaanin nesteytyslaitoksen sekä varastoinnin. 

Rambollin rooli teknisenä neuvonantajana on kokonaisvaltainen FEED-suunnittelu ja OEM-toimittajien tuottamien ratkaisujen integrointi. 
 
“Kehitysprojekti Kristiinankaupungissa on sujunut tähän asti erittäin hyvin ja edennyt aikataulussa. FEED-sopimusten ansiosta voimme ottaa entistä isomman kehitysaskeleen eteenpäin toiminnassamme. Odotamme innolla yhteistyötä sekä uusia hedelmällisiä projekteja erinomaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa,” sanoo CPC Finlandin toimitusjohtaja Erik Trast

“Kristiinankaupungin laitoksen myötä toteutamme johdonmukaisesti sijoitustrategiaamme, joka yhdistää sekä uusiutuvan energian projektit että kestävän energiasiirtymän hankkeet, kun se on kokonaisinvestointien kannalta hyödyllistä,” kommentoi Prime Capital AG:n infrastruktuurijohtaja Mathias Bimberg. PGEIF on Prime Capital AG:n (PCAG) hallinnoima rahasto. 

Tehdas on osa Koppö Energian energiaklusteria, jossa kehitetään laitoksen kanssa rinnakkain 500 MW:a tuulivoimakapasiteettia ja 100 MW:a aurinkosähkökapasiteettia laitoksen käyttämän vihreän sähkön toimittamiseksi. Projektille myönnettiin aiemmin tänä vuonna Tamarindon globaalissa Wind Investment Awards -seremoniassa Power-to-X-innovaatiopalkinto. 

www.cpc-germania.com 
https://primecapital-ag.com/ 

Tietoa hankkeesta:  

  • 200 MW:n vihreän vedyn tuotantolaitos ja metanointiyksikön suunnitteilla Karhusaareen Kristiinankaupungissa   
  • Uusi tuotantolaitos alkaa valmistaa vihreää vetyä ja kestävää nesteytettyä synteettista metaania pääosin raskasliikenteen käyttöön  
  • Tarvittava sähkö tuotetaan pääosin omilla 500 MW:n tuulivoimaloilla ja 100 MW:n aurinkosähköhköllä 
  • Tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä  
  • Sähköverkkokytkentä Fingrid KD Kristinestad 
  • Projektille myönnettiin 2023 Tamarindon globaalissa Wind Investment Awards -seremoniassa Power-to-X-innovaatiopalkinto 

Koppö Energia valmistelee kestävän nestemäisen metaanin valmistusta, jossa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa ja vihreää vetyä. Kuva: ANDRITZ

CPC Finland Oy on saksalaisen CPC Germania GmbH & Co. KG:n täysin omistama tytäryhtiö. CPC Finlandilla on Suomessa käytössä tai rakenteilla olevia tuulipuistoja yhteensä 335 MW:n verran. Näiden lisäksi kehitystyö on käynnissä 800 MW:n osalta. CPC Germania on yksi Euroopan vanhimmista tuulivoimayhtiöistä, joka on vuodesta 1993 rakentanut yli 50 tuulivoimaprojektia noin 850 MW kokonaiskapasiteetilla. Suomessa CPC on toiminut vuodesta 2011 lähtien.  

Prime Capital AG on riippumaton varainhoitoyritys ja rahoituspalvelujen tarjoaja, jonka omistaa johto ja työntekijät. Yhtiö on erikoistunut vaihtoehtorahastoihin; erityisesti absoluuttiseen tuottoon, infrastruktuuriin (uusiutuva energia mukaan lukien) sekä private debt -rahastoihin. Lisäksi yhtiö tarjoaa sijoitusneuvontaa ja -ratkaisuja. Prime Capital on perustettu vuonna 2006, ja se työllistää tällä hetkellä noin 120 henkilöä Frankfurtissa ja Luxemburgissa, ja sitä säätelevät BaFin ja CSSF. Vuoden 2022 kesäkuusta lähtien Prime Capital hallinnoi pääomaa yhteensä noin 11,8 miljardin euron edestä.  

Vastaa