Ranskalainen Lhyfe kiihdyttämään vihreän vedyn kasvua

Nantes (Ranska) ja Helsinki, 21.3.2023, klo 8.30 – Lhyfe (EURONEXT: LHYFE), yksi maailman edelläkävijöistä vihreän ja uusiutuvan vedyn tuotannossa, joka vähentää teollisuuden ja liikkumisen hiilidioksidipäästöjä, ilmoittaa hankkineensa 49 %:n osuuden suomalaisesta Flexens-yhtiöstä, joka on vihreän vedyn- ja Power-to-X -hankkeiden projektikehitysyhtiö. Tämä on Lhyfen ensimmäinen investointi toiseen yritykseen, joka osoittaa sen halun laajentua nopeasti maissa, joissa on suuria suunnitelmia vihreän vedyn käytölle. Yhteistyön myötä molemmat osapuolet kasvattavat kaupallista toimintaansa ja projektejaan Suomessa.


Smart Energy Åland (SMÅ) -tutkimusohjelmasta saatua ainutlaatuista osaamista hyödyntämään perustettu Flexens on vuodesta 2018 lähtien kehittänyt merkittävää osaamista energiajärjestelmien mallintamiseen ja projektikehitykseen. Nyt yhtiö, jonka palveluksessa on 19 henkilöä, pyrkii vihreän vedyn ja uusiutuvien energialähteiden Power-to-X:n johtavaksi yritykseksi. Yrityksen toiminta tukee Suomen tavoitteita olla Power-to-X:n johtava maa Euroopassa.

Flexensillä on vahva hankeportfolio, jonka ennakoitu kokonaiskapasiteetti ylittää 1,5 GW Suomessa ja ulkomailla, mukaan lukien:

Kokkola: Flexensillä on pitkälle edennyt hanke, jonka taustalla on aiesopimukset kriittisten sidosryhmien kanssa Kokkolassa (300 MW – arvioitu käyttöönotto vuoteen 2027 mennessä). Tällainen laitos varmentaisi Suomen paremman energia- ja ammoniakkiomavaraisuuden.
Ahvenanmaa: Ahvenanmaan saaristossa, useamman vuoden aikana tehdyn tutkimuksen jälkeen, yritys on kehittänyt maailman johtavan Smart Energy Åland -demoalustan esitelläkseen yhteiskuntaa, joka perustuu 100 % uusiutuvaan sähköön, ja jossa käytetään vetyä ja Power-to-X -teknologiaa.
Lempäälä: Flexens perustaa Lempäälään ensimmäisen 2,5 MW:n vihreän vedyn tuotantoyksikön (odotetaan olevan toiminnassa vuonna 2025), joka liitetään Suomen ensimmäiseen vedyn tankkausasemaan. Laitos liitetään energiayhtiö Lempäälän Energian omistamaan paikalliseen älykkääseen energiajärjestelmään nimeltään LEMENE.

Lhyfe on yksi maailman edelläkävijöistä vihreän vedyn tuotannossa: vuonna 2021 yhtiö vihki käyttöön maailman ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen, joka on suoraan yhteydessä tuulipuistoon, ja vuonna 2022 maailman ensimmäisen vihreän vedyn offshore -demolaitoksen.

Yhtiöllä, jonka tavoitteena on yli 3 GW:n asennettu kapasiteetti vuoteen 2030 mennessä, on kolme uutta teollisuuslaitosta toiminnassa vuoden 2023 loppuun mennessä, ja se on jo ilmoittanut useista projekteista ympäri Eurooppaa, erityisesti Pohjoismaissa, GreenLabin ja GreenHyScalen kanssa Tanskassa, Storgrundetin, Trelleborgs Energin ja Harjedalen kanssa Ruotsissa sekä Horisont Energin kanssa Norjassa.

Kiihdyttääkseen kehitystään ja kasvuaan Pohjois-Euroopassa ja erityisesti Suomessa, jo 11 maassa toimiva Lhyfe, on päättänyt tulla mukaan suomalaisen Flexensin toimintaan 49 %:n pääomasijoituksella.

Investoinnin kautta Lhyfe tulee osaksi kehittäjien ja asiantuntijoiden tiimiä, jolla on erinomainen verkosto Suomessa ja Pohjois-Euroopassa sekä projektisalkku, joka sisältää yhden Suomen suurimmista vihreän vedyn projekteista.

Lhyfen mukaantulon myötä Flexens saa tuekseen yhden vihreän vedyn tuotannon edistyneimmän toimijan teknologisen asiantuntemuksen, minkä johdosta yritys voi kehittää useampia projekteja, nopeammin ja laajemmassa mittakaavassa.

Lhyfe ja Flexens aloittivat ensimmäiset yhteisprojektinsa vuonna 2020. Nyt virallisesti yhdessä he yhdistävät asiantuntemuksensa, markkinatuntemuksensa ja kaupalliset portfolionsa nopeuttaakseen nykyisiä projekteja ja tunnistaakseen uusia mahdollisuuksia Pohjois-Euroopassa, jotka liittyvät erityisesti suuriin offshore-projekteihin, saavuttaakseen itselleen asettamansa hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet.

Berndt Schalin, toimitusjohtaja, Flexens Oy Ab: ”Lhyfe on yksi markkinoiden edelläkävijöistä ja yksi yrityksistä, joka pystyy toteuttamaan projektit nopeasti. Odotamme innolla yhteistyömme tehostamista, jotta voimme hyödyntää pohjoismaisten markkinoiden tuntemustamme uusien vihreiden vetyprojektien toteuttamiseksi.”

Taia Kronborg, Chief Business Officer, Lhyfe: ”Flexens on asiantunteva ja sitoutunut yritys, jonka kanssa meillä on ollut onni työskennellä viime kuukausina. Yhteiset arvomme ja heidän paikallisten markkinoiden tuntemuksensa vakuutti meidät liittymään yhteen saavuttaaksemme tavoitteemme nopeammin.”

Tietoja Lhyfestä

Lhyfe on energiasiirtymään keskittynyt eurooppalainen konserni, joka on vihreän ja uusiutuvan vedyn tuottaja ja toimittaja. Sen tuotantolaitosten ja hankeportfolion tarkoituksena on tarjota vihreää vetyä teollisissa määrissä ja mahdollistaa toimivan energiamallin luominen, joka pystyy vähentämään hiilidioksidipäästöjä kokonaisilta teollisuuden ja liikenteen sektoreilta.

Vuonna 2021 Lhyfe vihki käyttöön maailman ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitoksen, joka on yhdistetty tuulipuistoon. Vuonna 2022 Lhyfe vihki käyttöön ensimmäisen offshore-vedyn pilottialustan maailmassa.

Lhyfe on edustettuna 11 Euroopan maassa ja sillä on 149 työntekijää vuoden 2022 lopussa. Yhtiö on listattu Euronext-markkinoilla Pariisissa (ISIN: FR0014009YQ1 –LHYFE). Lisätietoja www.lhyfe.com

Tietoja Flexensistä

Flexens Oy Ab on projektikehittäjä, joka toteuttaa Power-to-X -teknologioita mahdollistaakseen yhteiskuntien toiminnan 100 % uusiutuvilla energialähteillä. Flexens perustettiin vuonna 2018 hyödyntämään taitoja ja kykyjä, jotka on luotu maailman johtavan uusiutuvien energialähteiden testi- ja demoalustan, Smart Energy Ålandin, rakentamisessa, jotta uusiutuvan energian järjestelmien nopeasti kasvavaan kysyntään voidaan vastata. Lisätietoja www.flexens.com

Vastaa