Sweco laatii perussuunnittelun Helenin Vuosaareen kaavaillulle 3H2 – Helsinki Hydrogen Hubille

Sweco vastaa perussuunnittelusta Helenin Vuosaareen suunniteltua 3H2 – Helsinki Hydrogen Hubia varten. Tämä pilottiprojekti keskittyy vedyntuotantoon ja sen avulla Helen pyrkii hankkimaan tarvittavia taitoja ja oppia laajamittaisen Power-to-X-tuotannon vaatimuksiin. Mikäli hanke toteutuu, se voi vähentää hiilidioksidipäästöjä liikenteessä ja kaukolämmön tuotannossa jopa 70 000 tonnia laitoksen 20 vuoden elinkaaren aikana.

3H2 – Helsinki Hydrogen Hub on ensimmäisenä laatuaan oleva hanke, joka yhdistää päästöttömyyden ja vedyn neljä käyttömahdollisuutta: sähkön, liikenteen, lämmityksen ja energiavaraston. Laitoksen ainutlaatuinen ominaisuus on sen kyky muuntaa vety takaisin sähköksi polttokennon avulla (Power-to-H2-to-Power) ja syöttää sähköä verkkoon silloin, kun sitä on niukasti saatavilla.

– Olemme innoissamme astuessamme 3H2 – Helsinki Hydrogen Hubin suunnitteluvaiheeseen yhdessä Swecon kanssa. Kyseessä on Helenin ensimmäinen Power-to-X-hanke ja osa Clean-Tech Hub -visiotamme. Toteutuessaan hankkeen tuottamat päästövähennykset ovat merkittävät ja edistävät niin Helenin kuin koko Suomen hiilineutraalisuustavoitteita, sanoo Helenin ratkaisuista ja tuoteportfolion kehityksestä vastaava johtaja Sari Mannonen.

Helenin tuottama vihreä vety, joka on peräisin tuuli- ja aurinkosähköstä, on ensisijaisesti tarkoitettu raskaan tieliikenteen päästöjen vähentämiseen. Tätä varten suunnitellaan pääkaupunkiseudun ensimmäistä vedyn tankkausasemaa, joka palvelisi raskasta liikennettä vuodesta 2024 alkaen, kun vedyntuotanto ja -jakelu käynnistyvät. Vetyä voidaan myös toimittaa konteissa teollisuuden tarpeisiin.

Kaikki tuotantoprosessissa syntyvät hukkalämmöt otetaan talteen ja hyödynnetään lämpöpumpun avulla kaukolämpöverkossa, mikä nostaa laitoksen kokonaishyötysuhteen lähes 90 prosenttiin. Laitos optimoidaan automatisoidulla tekoälyjärjestelmällä, joka huomioi useita eri markkinanäkökulmia. Hanke on hakenut työ- ja elinkeinoministeriön uutta energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointitukea, ja sen toteutuminen edellyttää myönteistä tuki- ja investointipäätöstä.

Vetytalous on mahdollisuus Suomelle

– Suomelle vetytalous näyttäytyy mahdollisuutena, sillä Suomessa on melko vähähiilinen sähköntuotantokapasiteetti ja vahva sähkön kantaverkko. Tämän lisäksi Suomessa on valtava tuulivoiman lisärakennuspotentiaali, jota voitaisiin hyödyntää vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantoon sekä kotimaan kysyntää että vientiä varten. Meillä on tässä siis todellinen mahdollisuus edistää energiamurrosta ja kestäviä vähäpäästöisiä ratkaisuja edelläkävijöinä, toteaa Swecon kestävän kehityksen johtaja Mia Andelin.

Vihreää eli päästötöntä vetyä tuotetaan suoraan vedestä sähkön avulla elektrolyysiprosessissa. Vedestä valmistettua vetyä voidaan hyödyntää liikennepolttoaineena, lämpönä, sähkönä tai käyttää energiavarastoinnissa tasapainottamaan sääolojen synnyttämää luonnollista sähköntuotannon vaihtelua ja kysyntäpiikkejä.

Vihreästä vedystä ja hiilidioksidista voidaan valmistaa myös synteettisiä sähköpolttoaineita, kuten metaania tai metanolia, hyödyntämällä esimerkiksi läheisen tehdasalueen hiilidioksidipäästöjä. Teollisuustoimijoiden symbioosit vähentävät yhteistä hiilijalanjälkeä ja tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tehokkaampaa maankäyttöä.

Lähde: https://www.helen.fi/uutiset/2022/sweco-helenin-ensimmaisen-vetylaitoksen-suunnittelijaksi

Vastaa