Sweco voitti vedyntuotannon ja -jatkojalostuksen hankkeen Heleniltä

Sweco vahvistaa asemaansa vetymarkkinassa laatimalla perussuunnittelun Helenin Vuosaareen kaavaillulle 3H2 – Helsinki Hydrogen Hubille. Hanke demonstroi peräti neljää vetytalouden mahdollisuutta.

Vihreää, eli päästötöntä vetyä tuotetaan suoraan vedestä elektrolyysin avulla. Vesimolekyyli halkaistaan uusiutuvalla sähköllä ja jäljelle jäävällä vetyatomilla on kyky varastoida energiaa, joka voidaan hyödyntää liikenteen polttoaineena, lämmitysenergiana, sähkönä tai jättää energiavarastoksi tasapainottamaan sääolojen synnyttämää luonnollista tuotannonvaihtelua ja kysyntäpiikkejä. Synteettisiä sähköpolttoaineita, kuten metanolia voidaan valmistaa synteesiprosessissa hiilestä ja vihreästä vedystä, hyödyntämällä esimerkiksi läheisen tehdasalueen hiilidioksidipäästöjä. Teollisuustoimijoiden symbioosit vähentävät yhteistä hiilijalanjälkeä ja tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tehokkaampaa maankäyttöä.

Energiayhtiö Helenin 3H2 – Helsinki Hydrogen Hub on hankkeena ensimmäinen laatuaan, ja siinä yhdistyy päästöttömyys sekä vedyn neljä käyttömahdollisuutta: sähkö, liikenne, lämmitys ja energiavarasto. Laitoksen ainutlaatuinen ominaisuus on pystyä muuntamaan vety takaisin sähköksi polttokennon avulla (Power-to-H2-to-Power) ja syöttää sähkö verkkoon silloin, kun siitä on niukkuutta.

Vedyntuotantoon tähtäävän pilottiprojektin avulla Helen pyrkii luomaan tarvittavia kyvykkyyksiä ja oppeja laajamittaisen Power-to-X-tuotannon tarpeisiin. Toteutuessaan hanke vähentää hiilidioksidipäästöjä liikenteessä ja kaukolämmön tuotannossa jopa 70 000 tonnia laitoksen 20 vuoden elinkaaren aikana.

”Olemme innoissamme astuessamme 3H2 – Helsinki Hydrogen Hubin suunnitteluvaiheeseen yhdessä Swecon kanssa. Kyseessä on Helenin ensimmäinen Power-to-X-hanke ja osa Clean-Tech Hub -visiotamme. Toteutuessaan hankkeen tuottamat päästövähennykset ovat merkittävät ja edistävät niin Helenin kuin koko Suomen hiilineutraalisuustavoitteita”, sanoo Helenin ratkaisuista ja tuoteportfolion kehityksestä vastaava johtaja Sari Mannonen.

Helenin tuuli- ja aurinkosähköllä tuottaman vihreän vedyn ensisijainen käyttötarkoitus on mahdollistaa raskaan tieliikenteen päästövähennykset, sillä tuotantoalueelle suunnitellaan pääkaupunkiseudun ensimmäistä vedyn tankkausasemaa, joka palvelisi raskasta liikennettä vedyntuotannon ja -jakelun alettua vuonna 2024. Vetyä voidaan myös toimittaa konteissa teollisuuden tarpeisiin.

Kaikki tuotantoprosessin myötä syntyvät hukkalämmöt otetaan talteen ja hyödynnetään lämpöpumpun avulla kaukolämpöverkossa, mikä nostaa laitoksen kokonaishyötysuhteen lähes 90 prosenttiin. Laitosta tullaan optimoimaan usean eri markkinan näkökulmasta automatisoidusti tekoälyä hyödyntävän järjestelmän avulla. Hankkeeseen on haettu työ- ja elinkeinoministeriön uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointitukea, ja sen toteutuminen edellyttää positiivista tuki- ja investointipäätöstä.

”On hienoa nähdä kuinka erilaisia vetytalouteen liittyviä hankkeita lähdetään viemään eteenpäin ja, että investoinneille löytyy tarvittava tahtotila, asiantuntemus, pääoma ja myös tukimekanismit valtion ja EU:n taholta. Vihdoin Suomella on mahdollisuus olla energian osalta omavarainen, johon emme fossiilisen energian aikakaudella olisi päässeet”, sanoo Swecon Energy Transformation Driver Erkki Härö.

”Vetytalouden kansainvälisinä ajureina toimivat Pariisin ilmastosopimus vuodelta 2015 ja Euroopan Unionin vuonna 2019 käynnistämä Green Deal, vihreän kehityksen ohjelma, jossa on asetettu hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2050 mennessä. Vedyn on todettu hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n ilmastoskenaarioissa olevan välttämätön osa ilmastonmuutoksen hillinnässä tarvittavaa keinovalikoimaa, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin voitaisiin päästä.

Lisäksi Suomelle vetytalous näyttäytyy mahdollisuutena, koska Suomessa on melko vähähiilinen sähköntuotantokapasiteetti ja vahva sähkön kantaverkko. Tämän lisäksi Suomessa on valtava tuulivoiman lisärakennuspotentiaali, jota voitaisiin hyödyntää vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantoon sekä kotimaan kysyntää että vientiä varten. Meillä on tässä siis todellinen mahdollisuus edistää energiamurrosta ja kestäviä vähäpäästöisiä ratkaisuja edelläkävijöinä”, jatkaa Swecon kestävän kehityksen johtaja Mia Andelin.

Vastaa