Vetyvoima

Vetyvoima tai vetyenergia tarkoittaa energian tuottamista vedyn avulla. Vety on kevyin ja yleisin alkuaine universumissa. Se on erittäin tehokas energianlähde ja se voi tuottaa energiaa joko palamalla suoraan hapen kanssa tai sähkökemiallisesti polttokennoissa. Tärkeää on huomata, että vety ei ole energia- tai voimanlähde itsessään, vaan se toimii energian varastointi- ja kuljetusvälineenä.

Vedyn hyödyntämiseen energia- ja voimanlähteenä liittyy useita etuja. Se ei tuota hiilidioksidipäästöjä, joten sen polttaminen ei vaikuta ilmastonmuutokseen. Lisäksi vetyä voidaan tuottaa monista eri lähteistä, mukaan lukien vesi, fossiiliset polttoaineet ja biojätteet.

Polttokennoissa vety ja happi yhdistyvät tuottamaan sähköä, lämpöä ja vettä. Polttokennot ovat kaksi kertaa tehokkaampia kuin perinteiset polttomoottorit, ja niitä voidaan käyttää sähkön tuottamiseen kodeissa, sähköautoissa ja suurissa voimalaitoksissa.

Vedyn hyödyntämiseen liittyy myös haasteita. Yksi merkittävä ongelma on vedyn tuotanto. Vaikka vetyä on runsaasti universumissa, se ei ole vapaasti saatavilla Maan ilmakehässä. Useimmiten sitä tuotetaan luonnonkaasusta, mikä tuottaa hiilidioksidipäästöjä. Vetyä voidaan kuitenkin tuottaa myös vedestä elektrolyysillä, mutta tämä prosessi vaatii paljon energiaa.

Vedyn varastointi ja kuljetus ovat myös haasteellisia, koska vety on erittäin kevyt kaasu ja se vaatii paljon tilaa. Tämän vuoksi vety pitää puristaa tai nesteyttää, jotta sitä voidaan kuljettaa ja varastoida tehokkaasti.

Kuitenkin, huolimatta näistä haasteista, vetyvoimalla on suuri potentiaali osana tulevaisuuden puhtaan energian ratkaisuja, erityisesti osana vetytaloutta, jossa vety on keskeinen energian varastointi- ja kuljetusväline.

Suomalaiset vetylaitokset

Hitachi Energy toimittaa pääsähköjärjestelmän Suomen ensimmäiseen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitokseen Harjavallassa

Edelläkävijähanke tukee Suomen ilmastotavoitteita, energian riittävyyttä, toimitusvarmuutta ja kohtuuhintaisuutta, jotka ovat ratkaisevia Suomen kilpailukyvylle. Hitachi Energy ja P2X Solutions ovat allekirjoittaneet sopimuksen Harjavaltaan rakennettavan 20 megawatin (MW) vihreän vedyn tuotantolaitoksen pääsähköjärjestelmästä. Sopimus sisältää 25 MVA:n päämuuntajan, verkkoliitynnän, sähkön laadun optimointijärjestelmät sekä sähköjärjestelmän ohjaus- ja suojausjärjestelmät. Nyt solmitun sopimuksen taustalla on yhtiöiden keväällä 2021 allekirjoittama aiesopimus sekä Hitachi …

Lue lisää

Pohjoismaiden modernein vetylaitos

Porvoon Kilpilahdessa otettiin lokakuussa 2016 käyttöön AGAn vetylaitos, joka tuottaa vetyä Nesteen Porvoon jalostamolle. Laitoksen avajaisissa AGAn Pohjois-Euroopan alueen johtaja Andreas Opfermann kehui modernia laitosta ja rakennusprojektin menesteyksekästä työturvallisuutta: projektin kiireisimpinä vaiheina työmaalla oli samaan aikaan yli 200 työmiestä, mutta koko rakennusaikana ei tapahtunut ainuttakaan työtapaturmaa. Vetylaitoksen suunnittelu aloitettiin 2013, ja peruskivi muurattiin toukokuussa 2014. …

Lue lisää